galleri

 

Lise Amundsen arbeider fortrinnsvis med abstrakt, symbolrettet skulptur. Materialene er tre, bronse, granitt, bergkrystall og stål.


Hun er representert med utsmykninger og parkskulpturer fra Kristiansand i syd til Båtsfjord i nord. I hjemfylket Østfold er Lise Amundsen bredt representert, men vi møter henne også igjen i New York, London, Monaco og Tyskland.